Olika sorters diesel


Den vanligaste sorten dieselolja som finns på marknaden kallas för ”DIESEL MK1 B5 (5% RME)” och den innehåller 5% RME – rapsmetylester som är ett sorts bränsle. Den här sorten av diesel bör inte lagras längre än ett år och ska alltid lagras i en godkänd cistern som inte släpper in ljus. Det här är den dieseln som du tankar din dieselbil med.

Diesel utan RME brukar kallas för ren eller vit diesel och passar bra för anläggningar där det krävs att dieseln har väldigt lång hållbarhet.

Färgad diesel eller grön diesel som den också kallas är en lågskattad diesel som är förbjuden att använda som drivmedel till bilar, traktorer och andra vägburna fordon, den här sortens diesel får enbart användas till stationära maskiner på t.ex. krossanläggningar och till fartyg i kommersiell drift.

Miljövänligare sorters diesel
En del diesel sorter är mer miljövänligare än andra, oftast beror det på att den råoljebaserade dieseln är utspädd med en annan vätska.

Evolution diesel har en förnybar andel på upp till 50 % och kan blandas med vanlig råoljediesel, det här gör att koldioxidutsläppen minskar med 46 % vid användning av detta bränsle. Biodiesel 100 är ett motorbränsle som kallas för diesel med består egentligen av 100 % RME.

onepirate