Diesel

Diesel, eller dieselolja som det egentligen heter, är ett petroleumbaserat drivmedel. Petroleum är en vätska som förekommer i delar av berggrunden. Diesel används till motorer vars tändning baseras på kompression istället för på gnista. Diesel består mestadels av olika kolväten och framställs på oljeraffinaderier. Dieseloljans användningsområden Det vanligaste användningsområdet som de flesta troligtvis tänker på Read more about Diesel[…]

onepirate