Diesels miljöpåverkan


Hur diesel påverkar miljön är de flesta överens om, men om det är positivt eller negativt för miljön tvistar de lärde om. Diesel tillverkad på råolja som drivmedel har högre koldioxidutsläpp än vad fordon som drivs på bensin har, per mängd drivmedel som förbrukats. Dieselmotorer däremot förbrukar mindre mängd bränsle än vad bensinmotorer gör och därför brukar koldioxidutsläppet bli längre för dieselbilar än för bensinbilar vid samma körsträcka. Däremot så kan gamla dieselmotorer släppa ut betydligt mer mängd koldioxid än vad modernare gör och har därför sämre miljöpåverkan.

Diesel finns i olika miljöklasser, klass 1,2 och 3 där klass 1 och 2 avger mindre utsläpp av partiklar, hälsoskadliga kolväten, svavelföreningar och kväveoxider. Nästan all diesel som säljs på tankställen i Sverige är av klass 1 och har minst påverkan på miljön av de olika dieselklasserna.

Diesel är inte förnybart
En annan sak som är viktigt att komma ihåg vad gäller diesel är att den tillverkas av råolja, som inte är förnybart. För att kunna tillverka ny dieselolja på raffinaderier så behövs det hela tiden ny råolja och råoljan är en råvara som troligtvis finns i en begränsad mängd på jorden. Till slut kommer råoljan att ta slut och vilken miljöpåverkan det kommer att ha kan vi inte riktigt veta i förhand.

 

onepirate