Fördelar med diesel


När man ska prata om fördelar med diesel så är det viktigt att komma ihåg vad det är man jämför med och även vilket perspektiv man väljer att se det ut. Tittar man på miljömässiga fördelar eller kanske ekonomiska fördelar?

Diesel jämfört med bensin
Den vanligaste jämförelsen är troligtvis diesel gentemot bensin och då oftast som drivmedel för fordon. Om du gör en ekonomisk jämförelse så är diesel billigare än vad bensin är för att driva ett fordon eftersom det förbrukas mindre diesel än bensin, men istället så brukar dieselbilar ha ett högre inköpspris än bensinbilar. Men om du kör mycket och ofta långa sträckor som kommer du tjäna ekonomiskt på att ha ett fordon som drivs på diesel. En dieselmotor klarar ofta av att arbeta på ett lägre varvantal än vad en bensinmotor gör och därför behöver du inte växla ner lika ofta om du har en bil som drivs på diesel.

Eftersom en motor som drivs på diesel förbränner mindre än vad en bensindriven motor ofta gör så är diesel ett bättre miljöval. En dieseldriven bil släpper i genomsnitt ut 20 % mindre koldioxid på samma körsträcka jämfört med en bensindriven bil.

onepirate