januari 15, 2017

Generellt om diesel


Diesel, eller dieselolja som det egentligen heter, är ett petroleumbaserat drivmedel. Petroleum är en vätska som förekommer i delar av berggrunden. Diesel används till motorer vars tändning baseras på kompression istället för på gnista. Diesel består mestadels av olika kolväten och framställs på oljeraffinaderier.

Dieseloljans användningsområden
Det vanligaste användningsområdet som de flesta troligtvis tänker på när man pratar om diesel är som drivmedel till bilar. Det kallas för lätt eldningsolja och fungerar genom att den förbränns för att kunna få värme eller ljus (till exempelvis en bostad) eller för att driva ett fordon. Dessvärre så går inte den här typen av lätt eldningsolja att använda till moderna dieselmotorer eftersom utrustningen inte tål de kemiskt instabila ämnena som finns i den lätta eldningsoljan. För att driva moderna dieselmotorer krävs en dieselolja med ett högre cetantal, som är ett mått på tändvilligheten på oljan.

Varifrån kommer diesel?
Diesel tillverkad genom att man raffinerar råolja, det innebär att råoljan hettas upp för att man ska kunna separera de olika produkterna som råoljan innehåller ifrån varandra. I och med att de olika produkterna innehåller olika kolväten så blir deras kokpunkter olika och på så vid går det att separera produkterna och tillverka olika slags oljor. Dieselolja tillverkas av de ämnena vars kolväteföreningar är av den tyngre varianten. Råolja finns på flera ställen runt om i världen men mycket av den dieseloljan som vi använder i Sverige kommer från Nordsjön, men även från olika ställen i Afrika är vanligt.

Olika miljöklass
Dieselolja finns i tre olika miljöklasser, klass 1, 2 och 3. Miljöklass 1 och 2 avger minst hälsoskadliga partiklar och klass 1 är den dieseloljan som säljs på princip all publika tankställen i Sverige medan diesel miljöklass 2 inte ens förekommer i Sverige. Diesel miljöklass 3 är vanlig och godkänd inom EU. Ingen av dessa klasser innehåller svavel.

Till dieseldrivna fordon finns det diesel som är utblandad med förnybar diesel vilket minskar koldioxidutsläppen och troligtvis också är säkrare att använda om vi ska fortsätta kunna använda dieselolja, eftersom det inte är förnybart. Det finns även bränsle som kallas för diesel som består av 100 förnybara råvaror, alltså inte tillverkad av råolja. Exempelvis är Biodiesel 100 som består av 100% RME, alltså rapsmetylester som är en vegetabilisk olja och är alltså inte fossil.